Privacy Policy

Miedema brilmode en oogzorg, gevestigd aan Kleine Kerkstraat 14, 8911 DM Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.miedema-optiek-leeuwarden.nl/

Kleine Kerkstraat 14, 8911 DM Leeuwarden +31-(0)58-2124866 R. P. Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Miedema brilmode en oogzorg hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Persoonsgegevens die wij verwerken Miedema brilmode en oogzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Miedema brilmode en oogzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

- Biometrische gegevens, oogheelkundige, optometrische, en optische gegevens in de breedste zin van het woord. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Miedema brilmode en oogzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of oproep voor bril- lens- of oogcontrole - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Miedema brilmode en oogzorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Miedema brilmode en oogzorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miedema brilmode en oogzorg) tussen zit. Miedema brilmode en oogzorg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Spectron, software die voor opslag en verwerking van biometrische gegevens van klanten wordt gebruikt. Hierbij worden gegevens uit de hieronder genoemde software in Spectron bijgevoegd. Ook betalingen ('kas'), levering(en) historie, facturatie, en periodieke oproepen voor bril- lens- en oogcontrole worden vanuit dit systeem uitgevoerd.

-Easyscan, software voor de bediening van en opslag van netvliesfoto's.

-Optovue, software voor het bedienen van en opslag van OCT opnames.

-DNEye, software voor het opslaan van geautomatiseerde meetgegevens zoals oogdruk, pachymetrie, autorefractor, topografie, oogaslengte, opacity, en voorste-oogsegment-parameters. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Miedema brilmode en oogzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Onbeperkt > Terugvinden terugkerende klant

Personalia > Onbeperkt > Terugvinden terugkerende klant

Adres > Onbeperkt > Terugvinden (enz) en periodiek oproepen

Biometrie, medisch, enz > Onbeperkt > Optische, optometrische (enz) informatie en historie is van significant belang om dienstverlening en perfectionering van geleverde producten te kunnen waarborgen.

Enzovoort > Onbeperkt Delen van persoonsgegevens met derden Miedema brilmode en oogzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miedema brilmode en oogzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Miedema brilmode en oogzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miedema brilmode en oogzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Miedema brilmode en oogzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miedema brilmode en oogzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • cazal
  • dutz
  • Rodenstock
  • Roman-Rothschild
  • Xavier Garcia
  • Porsche DesignLogo
  • outspoken black copy 1024x367

Volg ons op Facebook 

We zijn sociale mensen. Volg ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates,
nieuwe brillen en speciale aanbiedingen.

Contactinformatie

Openingstijden

  • Maandag gesloten
  • Dinsdag t/m vrijdag 9:30-18:00
  • Zaterdag 9:30-17:00